Događaji Izleti

Stopića pećina – Staro selo Sirogojno – Gostiljski vodopad

Stopića pećina se nalazi na desnoj strani klisure Prištevice, u blizini sela Sirogojna, na 18 km od magistralnog puta Užice–Zlatibor. Pećina je duga 2000 metara a visoka je 50 metara. Posebnu znamenitost predstavlja sistem prelivajućih kada (bigrene kade), udubljenja oivičena kamenim zidovima kojima se nakuplja voda. Na samom ulazu u pećinu je vodopad rečice Ponor […]

Događaji Izleti

Mokra gora

  Izlet obuhvata obilazak turističko muzejske železnice “Šarganska osmica”. Pruga je građena od 1921.-1925. a visinska razlika od 300 metara, dužine 3,5 kilometara je rešena izgradnjom čuvene «osmice» petlje duge 13,5 kilometara iznad podnožja Jatara sa dvadesetak tunela, nekoliko mostova i vijadukta, koji čine većinu pruga. “Ćira” je ovom prugom saobraćao od 1925. do 1974.godine. […]