Događaji Ekonomija Lokalna privreda Srbija i svet

Obavezno podnošenje PPP-PD prijava

Poreska uprava Republike Srbije (PURS) juče je na svom portalu objavila pismo koje je ovih dana poslala svim poreskim obveznicima. U pismu se poreski obveznici podsećaju da se za sve isplate zarada i drugih prihoda fizičkim licima, na koje se plaćaju porez i/ili doprinosi po odbitku (porez po odbitku) izvršene u januaru i februaru 2014. godine, mora podneti i PPP-PD i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena. Ovo pismo je poslato na više od 47.000 adresa.

U pismu se kaže da januar i februar predstavljaju prelazni period do pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku, koja počinje 1.marta 2014.godine. Poreska uprava Republike Srbije na ovaj način podseća poreske obveznike da je podnošenje poreske prijave PPP-PD obavezno. Eventualnim nepodnošenjem poreski obveznici propuštaju priliku da provere ispravnost svog dosadašnjeg načina obračuna poreza po odbitku i blagovremeno se tehnički pripreme za nov način primene poreskih propisa u ovoj oblasti.

Od 1.marta 2014.godine isplata prihoda fizičkim licima na koje se plaća porez po odbitku neće biti moguća bez prethodnog podnošenja PPP-PD. Na internet strani Poreske uprave (www.purs.gov.rs) u rubrikama e-porezi i Objedinjena naplata mogu se naći sva potrebna obaveštenja. U slučaju da su potrebni, dodatne odgovore poreski obveznici mogu dobiti pozivom kontakt centra Poreske uprave, sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji, na broj 0700-700-007 ili upitom na adresu objedinjena.naplata@purs.gov.rs.

poreska-uprava-logo