Istorija Kultura

Srpska vojska u februaru 1914.godine

srpska-vojska1914

Beogradska Politika je u članku od 10.februara 1914.godine objavila članak o brojnom stanju Srpske vojske. Ona je po demobilizaciji trebala da ima 51. 654 oficira, podoficira i vojnika i to: 2.807 oficira, 6.595 podoficira, 1.706 pitomaca, 543 muzičara i 40.003 regruta. Prema statističkim podacima tadašnjeg ministarstva vojnog vojska ima

srpska-vojska1914a