Novosti Zdravlje

Počeo sa radom informacioni sistem Heliant Health u Domu zdravlja u Čajetinu

13.11.2012.godine, Zlatibor

Prošle nedelje je počeo sa radom informacioni sistem Heliant Health koji u potpunosti podržava sve interakcije između pacijenata i zdravstvene ustanove, a takođe i unutar same zdravstvene ustanove, kao i između zdravstvene ustanove i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Uvođenje informacionog sistema će ubrzati i pojednostaviti procedure u prijemu pacijenata, izdavanju recepata i uputa za specijalističke preglede.

Ambulata Zlatibor je počela sa telefonskim zakazivanjem pregleda na broj 841-279. Podaci pacijenta se uvode u bazu podataka, a lekar zatim otvara i vodi elektronski karton. U elektronskom kartonu će biti ubeleženi svi podaci vezani za zdravstveno stanje pacijenta, dijagnoze i terapije. Novi sistem omogućava štampanje recepta i uputa bez ručnog ispisivanja podataka.