Osiguranje

Nadzor nad osiguravajućim društvima, zastupnicima i posrednicima

Nadzor u ovoj oblasti vrši Narodna Banka Srbije. Za prošlu godinu utvrdjeno je nepoštovanje rokova za obradu odštetnih zahteva i za isplatu naknade štete, kao i nepokrivenost troškova režijskim dodatkom kod jednog broja društava.
U odnosu na prethodne godine znatno su porasli troškovi reklame i propagande, troškovi zakupa i podzakupa poslovnog prostora i pokretne imovine – automobila za potrebe reklamno-propagandnih poruka i sl..
Budući da su pravna lica i agencije koje su angažovane u tim poslovima često povezane s tehničkim pregledima, primećeno je da su te firme angažovane sa ciljem dodatnog ostvarivanja sredstava, umesto limitiranja provizije, što predstavlja povredu zakona.
Po kontrolama izvršenim u 2010. i kontrolama iz 2011. godine izrečene su mere nadzora u 24 slučaja društvima za osiguranje (ukupno 5), takodje i zastupnicima i posrednicima u osiguranju (ukupno 18), od čega su oduzete četiri dozvole za rad zastupnicima i posrednicima u osiguranju.

Srdjan Radovanović