Događaji Izbori Politika Republika Vesti Video

22.sednica SO Čajetina (tačke 2-14)

U nastavku sednice odbornici su usvojili plan i program rada Crvenog krsta Čajetine za čije je aktivnosti u 2014.godini planirano 2.764.567 dinara, i odluke o naknadama za uređivanje građevinskog zemljišta kao i odluka o određivanju naknade u postupcima legalizacije objekata.

rajovic-22sed

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta radi legalizacije objekata će se obračunavati korišćenje formule:

jedinična cena x neto površina objekta x koeficijent za namenu x koeficijent urbanističke zone x koeficijent komunalne opremljenosti

Portal zlatiborpress.rs je 12.februara 2014.godine objavio okvirni iznos cena legalizacije pa bi se za objekte u Čajetini ukupne površine do 150 kvadrata (neto) na jednoj parceli plaćalo:

I zona………………….. 2.140 dinara po metru kvadratnom;
II zona…………………. 1.712 dinara po metru kvadratnom;
III zona………………… 1.284 dinara po metru kvadratnom.

Treba naglasiti da su ovo cene za objekte do 150 kvadrata, sa maksimalno 4 stambene jedinice, a podrazumeva se postojanje vodovodne mreže i kanalizacije.

Što se tiče cena na Zlatiboru one će biti veće pa će legalizacija koštati:

Ekstra zona……………… 21.397 dinara po metru kvadratnom;
I zona………………….. 10.699 dinara po metru kvadratnom;
II zona…………………. 8.559 dinara po metru kvadratnom;
III zona………………… 6.419 dinara po metru kvadratnom;
IV zona…………………. 2.996 dinara po metru kvadratnom;
V zona………………….. 2.247 dinara po metru kvadratnom.

Svi vlasnici koji žele da legalizuju objekte imaju mogućnos da plaćaju na rate i to 24 za pravna lica i 36 za fizička lica, a ukoliko se plaća odjednom postoji popust od 20%.

A evo kako je tekla skupštinska rasprava: