Događaji Politika Vesti

Državni revizor podneo prekršajne prijave protiv zvaničnika opštine Čajetina

dri-revizor

U petak, 17.januara 2014.godine na portalu Državne revizorske institucije je objavljen spisak više od 200 lica protiv kojih su podnete prijave nadležnim sudovima zbog nepravilnosti u poslovanju u toku 2012.godine. Ovaj korak je usledio nakon objavljivanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2012. godinu, a u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2013. godinu, kao i ocene odazivnih izveštaja kod dva subjekta, podnela je prekršajnim sudovima 166 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 prijava za privredni prestup. Takođe, Institucija je nadležnim tužilaštvima podnela i 35 krivičnih prijava.

Državna revizorska institucija podnela je zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o budžetskom računovodstvu, dok je prijave za privredne prestupe podnela usled nepoštovanja odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji.

Krivične prijave protiv odgovornih lica Institucija je podnela zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određene namene u budžetskoj godini, protivzakonite naplate i isplate, nesavesanog rada u službi, kao i krivičnog dela falsifikovanja službenih isprava.

Ranije je Državna revizorska institucija, u postupku revizije, iz Programa revizije za 2013. godinu, podnela 29 prijava i to 24 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jednu prijavu za privredni prestup i četiri krivične prijave.

Pravni timovi Institucije prikupljaju dokaze radi podnošenja odgovarajućih prijava protiv odgovornih lica u revidiranim subjektima – opštinama Prijepolje i Inđija i Gradske opštine Surčin.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnih postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama. Dalje aktivnosti u vezi sa navedenim prijavama su u nadležnosti sudova i tužilaštva

Između ostalih Državna revizorska institucija je podnela zahteve za pokratanje prekršajnog postupka protiv: Milana Stamatovića, predsednika opštine Čajetina, Ljubiše Radulovića, načelnika opštinske uprave, Jelene Mitrašinović Brašanac, direktorke PU Radost, Nikole Smiljanića, direktora KSC Čajetina i Darka Đurovića, direktora TO Zlatibor . Državni revizor je podneo i krivične prijave protiv Milana Stamatovića i Ljubiše Radulovića.

Imena odgovornih lica u revidiranim subjektima protiv kojih su podnete prijave nalaze se ovde.