Politika Vesti Video

Održana 12. sednica SO Čajetine

U četvrtak 25.maja održana je 12.sednica SO Čajetine. Odbornici su na ovoj sednici odlučivali o devetnaest tačaka dnevnog reda. Na početku sednice šef odborničke grupe SNSa Aleksandar Jeremić je obavestio predsednika Skupštine, Miloja Rajovića da odbornici SNSa nisu dobili materijal za 8 i 10 tačku dnevnog reda. Potom je otvorena rasprava o Završnom računu opštine Čajetina a diskusija je trajala oko 90 minuta. Završni račun je predstavila šefica budžeta Zorica Nešković. U 2016.godini opština Čajetina je ostvarila prihod od 1,58 milijardi dinara (73.64% od plana) uz rashod od 1,56 milijardi (72.82 %). Opština je poslovnu 2016.godinu završila sa plusom u budžetu od 17,6 milion dinara, a u istom periodu je otplaćeno i 15 rata kredita ukupne vrednosti oko 110 miliona dinara.

Gospođa Nešković je istakla da su sve obaveze prema indirektnim korisnicima regulisane sa više od 90%. U ovom segmentu je bilo odstupanja samo pri izvođenju građevinskih radova pošto pojedini izvođači radova nisu na vreme predali izvršene situacije. Iz donacija su obezbeđena sredstva za gradnju sušare i mlekare u Krivoj reci (112 evra), omladinskog kulturnog centra na Zlatiboru (20 miliona), za gradnju sportskih terena (10 miliona dinara). Na ovaj način su obezbeđena sredstva i za radove na atarskim putevima, upravljanje poljoprivrednim zemljištem i Stopića pećini. Sredstva za dnevni boravak Zračak, promociju turističke destinacije Zlatibor kao i za programe PU Radost.

Za reč se prvo javio šef odborničke grupe SNSa Aleksandar Jeremić koji je zatražio pojašnjenje za pojedine rashode, kao što su realizovane usluge javnog informisanja i konkretni izdaci po mesnim zajednicama.

Budžet je prokomentarisao i odbornik Milan Lazović ispred grupe građana Zlatiborski pogled. On je postavio pitanje zašto je poreza na zarade manji za oko 11 miliona od predviđenog, kao i porez na imovinu gde je prihod manji za oko 19 miliona. Lazović je govorio i o prihodu od boravišne takse koji je za oko 3 miliona manji od planiranih 55 miliona a postavio je i pitanje zašto se vrate licitacije za davanje u zakup javnih površina. Lazovića je zanimalo i po kojim osnovima je za naknade štete za povrede kao i za naknade za oduzeto zemljište utrošen 16 miliona dinara. On je govorio i kada su u pitanju vodovod Sušičko vrelo, uređenje groblja u Čajetini, put za naselje Potoci kao i o ceni odvoženja smeća i čišćenju zlatiborskog jezera, koje je u privatnom vlasništvu.

Na pitanja odbornika je odgovarao predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović. On je istakao da kada je u pitanju realizacija budžeta kada se saberu i investicioni radovi koje su izveli investitori budžet bi bio realizovan za oko 400 miliona više. Stamatović je pozvao republičke institucije da i one vode računa o Zakonima, postavivši pitanje kada je poslednji put Narodna skupština raspravljala Završni račun Vlade Srbije. Što se tiče poreza na zarade Stamatović je rekao da kako se ovaj porez uplaćuje prema prebivalištu zaposlenih činjenica je da sve više ljudi iz Užica i Priboja radi na Zlatiboru.

“Investitori tačno znaju kada novac treba uložiti a kada ga štedeti. Niko neće da plati naknadu za uredjenje u decembru a sa počne sa radovima u maju. Ali predstavnici vlade teraju investitore tvrdnjama da se ovde pere novac. Na ovakav način pošteni investitori se dovode u težak položaj, a
mi se trudimo da privučemo investitore iz cele Srbije”, istakao je Stamatović.

Potom su direktori javnih preduzeća predstavili finansijske izveštaje JP KSC Čajetina, To Zlatibor, TO regija Zapadna Srbija, regionalna deponija Duboko, biblioteka Ljubiša R Đenić.

Odbornik Milan Lazović je pohvalio rezultate JP KSC Čajetina i  a zatim je postavio pitanja o rashodima ovog preduzeća za telefonske račune, reviziju, reprezentaciju i koje zemljište i opremu ovo preduzeće izdaje. Lazovića je interesovalo i gde se nalazi balon sala koju je ovo preduzeće nabavilo.

Nikola Smiljanić, direktor ovog preduzeća je odgovorio da će balon sala biti postavljena na Zlatiboru na novim terenima koji se grade pored stadiona Švajcarija. Što se tiče troškova Smiljanić je istakao da deo rashoda za telefone predstavlja potrošnja zaposlenih koja im se potom odbija od zarada. Kada je u pitanju reprezentacija Smiljanić je odgovorio da se radi prvenstveno o troškovima za smeštaj i ishranu učesnika u programima ovog javnog preduzeća.

Kada je u pitanju izveštaj TO Zlatibor odbornika Lazovića je interesovalo koliki su prihodi kampa na Zlatiboru i kako je kamp formalno organizovan. Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor je u svom odgovor istakao da je kamp novi turistički proizvod koji se još uvek razvija i da je to jedinstven sadržaj u Srbiji. Što se tiče prihoda kamp je u 2016.godini imao prihod od oko 2 miliona dinara. Živanović je istakao da je broj ugovorenih grupa sve veći i da u kampu trenutno borave kamperi iz Holadnije a da je Zlatibor u 2016.godini bio najposećenija planina u Srbiji.

Odbornici su na ovoj sednici doneli i odluku o formiranju Zavičajnog muzeja “Konak” na Zlatiboru kako bi se muzejska zbirka adekvatno predstavila javnosti.

Na sednici je usvojeno i više odluka imovinsko pravnog karaktera. Aleksandar Jeremić (SNS) je dao predlog da se sa dnevnog reda povuče 14.tačka dnevnog reda koji nije usvojen.

Na kraju sednice je razmatran predlog predsednika opštine Milana Stamatovića da se Skupština suprotstavi uredbi o formiranju Parka prirode Zlatibor.