Politika Vesti

Pokret slobodnih građana istakao zahteve za poštene i slobodne izbore

U petak, 20.oktobra je u Beogradu održan skup Pokreta slobodnih građana na kome su istaknuti zahtevi za održavanje slobodnih i poštenih izbora. PSG traži da birački spisak bude jasan i uređen, tačan i potpun i da građani Republike Srbije mogu ostvarivati biračko pravo na teritoriji lokalne jedinice na kojoj imaju prebivalište najmanje šest meseci. Time bi se sprečila zloupotreba biračkog prava fiktivnim prijavljivanjem prebivališta.

Taži se da sastav Gradske izborne komisije bude u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, koji propisuje da nijedna stranka ili koalicija ne može imati više od polovine članova u njenom stalnom sastavu.

Pokret slobodnih građana traži i da u medijima vladajuća koalicija i opozicija imaju jednak tretma i da se dosledno i nepristrasno sprovode Zakon o javnom informisanju i medijima kao i da se eliminiše prednost u medijskom predstavljanju za izborne takmace koji su istovremeno nosioci javnih funkcija, kao i da se zabrani izveštavanje o njihovim službenim aktivnostima dve nedelje uoči kraja izborne kampanje. Pokret traži ravnopravno, objektivno i funkcionalno medijsko predstavljanje svih stranaka, izbornih lista i kandidata, koji su, na osnovu zakona, podneli izborne liste za učešće u izborima na bilo kom nivou.

Traži se da se spreči zloupotrebu javnih resursa u kampanji za račun vladajućih stranaka i da izbore u Beogradu prate domaći i međunarodni posmatrači.

Izvor: pokretslobodnih.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *