Događaji Politika

Predat predlog narodne inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti Ljubiše R. Radulovića

inicijativa

Danas je naša redakcija dobila sapoštenje Inicijativnog odbora za sprovođenje postupka za utvrđivanje odgovornosti i smenu Ljubiše R. Radulovića sudije u Višem sudu u Užicu, a ranije načelnika Opštinske uprave u Čajetini kojim se javnost obaveštava da je Inicijativni odbor predao prikupljene potpise građana Skupštini Srbije, Ministarstvu pravosuđa i Visokom savetu sudstva.

Potpisi su prikupljani između 19. i 26.aprila 2013.godine, u nastavku prenosimo tekst Inicijative u celosti:
 
SKUPŠTINI SRBIJE
MINISTARSTVU PRAVOSUĐA
VISOKOM SAVETU SUDSTVA
 

PREDLOG NARODNE INICIJATIVE

kojom se predlaže i zahteva pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti Ljubiše R. Radulovića sudije u Višem sudu u Užicu, a pre toga načelnika Opštinske uprave u Čajetini.

1. Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i smenu gospodina Ljubiše R. Radulovića zasnivamo na osnovu više opšte poznatih činjenica u lokalnoj sredini, a naročito na:

1) njegovom učešću u nezakonitim poslovima vezanim za raspolaganje zemljištem u državnoj svojini, na korišćenju kod Srpske pravoslavne crkve, koje je obavljao u dvostrukoj funkciji, kao načelnik Opštinske uprave u Čajetini i kao predsednik Crkvenog odbora u Zlatiboru. U tom nezakonito provedenom postupku sastavio je i potpisao upotrebnu dozvolu za objekat Crkva u izgradnji na Zlatiboru, i akte u postupku konverzije prava korišćenja u pravo svojine predmetnog zemljišta, a nakon toga i akte o preparcelaciji u manje građevinske parcele, koje je prodavao i ugovore o kupoprodaji potpisivao u funkciji predsednika Crkvenog odbora, bez prethodno sprovedenog postupka prodaje.

2) njegovom učešću u nezakonitom postupku zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora, u ime i za račun Opštine Čajetina kao kupca, i Preduzeća „Danica“d.o.o. Čajetina, kao prodavca. Predugovor i ugovor o kupoprodaji predmetnog poslovnog prostora zaključeni su bez prethodno sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima, a sve sa ciljem da se prodavcu obezbedi prodaja predmetnog poslovnog prostora, koji je bio opterećen hipotekom u korist poslovnih banaka, i protivpravno pribavljanje prihoda.

2. Nalazimo da su iz napred navedenih razloga ispunjeni uslovi za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti gospodina Ljubiše R. Radulovića i njegovo razrešenje sa mesta sudije u Višem sudu u Užicu, uz eventualno pokretanje i drugih kaznenih postupaka od strane nadležnih državnih organa.

3. Ova Odluka dostaviće se Skupštini Srbije, Ministarstvu pravosuđa i Visokom savetu sudstva, kao nadležnm organima za odlučivanje o ovoj inicijativi.

4. Građani opštine Čajetina, koji imaju pravo glasa, o prihvatanju ovog Predloga izjašnjavaće se o slobodno i lično potpisivanjem, uz navođenje ličnih podataka iz lične karte.

5. Sprovođenje postupka prikupljanja potpisa građana organizovaće Odbor, u periodu od 19.04.2013. godine do 26.04.2013. godine, na području opštine Čajetina.

6. Sprovođenje postupka prikupljanja potpisa građana prethodno će se prijaviti MUP – Policijska stanica u Čajetini, u skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi.

INICIJATIVNI ODBOR
1. Dr Aleksandar Jeremić predsednik inicijativnog odbora
2. Strajin Nedović član
3. Josip Jeremić član