Događaji Izbori Politika Republika Vesti Video

Rasprava – 23.sednica SO Čajetina

U toku skupštinske rasprave najviše se govorilo o 2.tački dnevnog reda. Predlog odluke o zaduživanju je obrazložio sekretar Skupštine, Predrag Jokić koji je odbornike informisao o proceduri zaduživanja opštine. On je odbornike upoznao sa činjenicama da je Ministarstvo finansija dolo saglasnost na zaduživanje od 750 miliona dinara pošto se radi o kapitalnoj investiciju.

skupstina21-1

Prvi se za diskusiju javio Radovan Jojić (DS). On je istakao da je besmisleno zaduživati opštinu za 750 miliona dinara, kada postoji veliki broj prečih infrastrukturnih projekta. Jojić je zatim rekao “ne vidim efekate imajući u vidu cenu. On je izneo i nekoliko podataka, pa je rekao da je za sve investicije u školama predviđeno 7,5 miliona dinara, a za poljoprivredu 6 miliona. Jojić je zamolio odbornike da povedu računa jer se prodaje zemlja za jedan projekat.

Sledeći se za reč javio Goran Obradović (SNS). On se u svom izlaganju osvrnuo na događaje na prethodnoj sednici, a za sam tok sednice je optužio predsedništvo. Obradović je upitao predsednika SO Čajetina, Miloja Rajovića, zašto je dopustio takvu raspravu.

Za reč se ponovo javio Radovan Jojić, koji je dao predlog da skupština donese zaključak kojim se predsednik opštine obavezuje da po zaključenju ugovora obavesti skupštinu o svim uslovima ugovora.

radovan-jojic21s

Posle Jojića odbornicima se obratio Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina. On je rekao da postoje jasni ciljevi i vizija na osnovu koji se radi. Stamatović je dodao da se mora ulagati i da je obaveza opštine da se brine o planovima i programima. Predsednik opštine je u svom izlaganju govorio o problemima sa kojima se lokalna vlast suočila u komunikaciji sa državnim organima.

milan-stamat21s

Na Stamatovićevo izlaganje Radovan Jojić je imao repliku a za reč se zatim javio i Goran Obradović koji je postavio pitanje kada će ugovor za gondolu biti javan.

Odluka o zaduživanju je usvojena sa 17 glasova za, i 2 protiv. Što se tiče predloga odbornika Jojića većina je bila protiv usvajanja zaključka, a za ovaj predlog je glasalo 10 odbornika.

Skupština je razmatrala nekoliko predloga odluka o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, a odbornici su dali i saglasnost na statut Doma zdravlja. Zamenik predsednika SO Čajetina, Ostoja Kovačević je predložio da se prvi stav člana 19. statuta izmeni i da ovaj stav sada glasi

Za direktora zdravstvene ustanove može biti imenovano lice:

1) koje ima visoku školsku spremu zdravstvene struke ili visokoškolsku spremu druge struke sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

Odbornici su posle kraće rasprave sa 21 glas za usvojili ovu odluku.

Što se tiče odborničkih pitanja Mira Virić (DS) je postavila pitanje kada će ulica Veljka Stamavića biti asfaltirana. Na ovo pitanje je odgovorio predsednik MZ Čajetina. On je odbornike upoznao da je ulica Veljka Stamatovića ulica dužine 510 metara i da je bilo planirano asfaltiranje ulice u širini od 3 metra. Stanovnici ulice su tražili da ulica bude šira i da se naprave i trotoari. Na poslednjem sastanku koji je održan u MZ Čajetina nije postignuta saglasnost u vezi asfaltiranja ove ulice, rekao je predsednik MZ Čajetina.

Najviše polemike je izazvala tačka razno gde su odbornici raspravljali zahtev opštinske uprave da se jednom od investitora omogući da sam izmesti podzemne instalacije a po cenama ne većim od onih koje bi ponudila ElektroSrbija.