Politika Vesti Video

SO Čajetina protiv uredbe o parku prirode

Na 12. sednici Skupštine opština Čajetina je usvojen zaključak kojim se Skupština oštro protivi uspostavljanju parka prirode Zlatibor na teritoriji opštine Čajetina. U sastav ovog dokumeta je uključen i prigovor koji je opština Čajetina uputila Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine uputila povodom inicijative za formiranje parka prirode. Zaključkom je naloženo predsedniku opštine Čajetina i opštinskoj upravi da uputi pisane primedbe na ovu uredbu u toku javnog uvida. Za ovu odluku je glasalo 17 odbornika.

U toku rasprave po ovoj tački dnevnog reda predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović je odbornike obavestio da je za petak 26.maj zakazan sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Stamatović je za medije prokomentarisao i granice parka prirode rekavši da republička vlast planira da proglasi park prirode na privatnim parcelama dok je sporno državno zemljište ostalo van granica parka.

“Na ovaj način će sadašnji vlasnici parcela biti onemogućeni da grade na svom zemljištu i biće prinuđeni da ako je tu park prirode da jeftino prodaju svoje parcele ili da poklanjaju i da odlaze za Beograd. A ovde će kasnije promeniti tu svoju uredbu, i ukinuti te granice i tada će moći ovi njihovi investitori moći da grade, rekao je Stamatović.

Na pitanje novinara šta odluka o formiranju prirodnog dobra Zlatibor znači za opštinu Čajetina i kome će se uplaćivati naknada za građevinsko zemljište Stamatović je odgovorio da je namera da se investitori i lokalna samouprava stave pod kontrolu.

Što se tiče sastanka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Stamatović je istakao da u Ministarstvu postoji razumevanje za argumente opštine Čajetina i da postoji prostor za kompromis kako bi se Park formirao na takav način da se zadovolje kako potrebe lokalnog stanovništva tako i zaštite prirode.