Događaji Politika Vesti

U petak 24.sednica SO Čajetina

Za petak 11.april je zakazana 24.sednica SO Čajetina. Odbornici će odlučivati o 27 tačaka dnevnog reda.

Dnevni red 24. sednice SO Čajetina

1. Razmatranje i usvajanjezapisnika sa 23. sednice Skupštine opštine;
2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2013.godinu JKP” VODOVOD ZLATIBOR” Čajetina;
3. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa rada i finansijski plan JKP” VODOVOD ZLATIBOR” iz Čajetina za 2014.godine;
4. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2013.godinu i program rada sa finansijskim planom za 2014.godinu Centra za socijalni rad;
5. Predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Čajetina;
6. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na finansijski izveštaj za 2013.godinu Predškolske ustanove ”Radost” Čajetina;
7. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina ( sedište opštine ) sa naseljenim mestom Zlatibor-prva faza;
8. Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima;
9. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta;
10. Predlog odluke o davanju u zakup privremenih objekata;
11. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini ”BINIS GROUP” D.O.O Pančevo;
12. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom Srđanu Perišiću iz Beograda;
13. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom Dragici Mićić iz Zlatibora i Aleksandru Saviću iz Sutomora;
14. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom BorivojuPećinaru iz Zlatibora;
15. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Zoranu Šuljagiću iz Čajetine;
16. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Iliji Kuzeljeviću iz Čajetine;
17. Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini neposrednom pogodbom zauzeto izgradnjom saobraćajnice za naselje ”Potoci”;
18. Predlog zaključka o ispravci greške u rešenju o dodeli građevinskog zemljišta Miodragu Jovanović, biv. iz Beograda;
19. Predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa;
20. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti upravljanja pijacama, poljoprivrede, zaštite životne sredine i zoohigijene ”Zlatiborski Ako Agrar” Čajetina;
21. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja Čajetina;
22. Predlog odluke o neangažovanju revizora radi izrade izveštaja za završni račun budžeta za 2013.godinu;
23. Predlog rešenja o izmeni člana Komisije za planove opštine Čajetina;
24. Predlog zaključka o produženju roka za zaključenje ugovora;
25. Predlog odluke o poveravanju komunalne delatnosti zoohigijene;
26. Odbornička pitanja;
27. Razno.