Događaji Politika Vesti Video

Održana 12.sednica SO Čajetina – I deo

Juče je održana 12.sednica SO Čajetina na kojoj su odbornici razmatrali 18 tačaka dnevnog reda. Najznačajnije teme su bile usvajanje predloga o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2013.godinu (rebalans I) i predlog ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa komunalnim opremanjem gradskog građevinskog zemljišta sredstvima investitora. Između ostalog na dnevnom redu je bio […]

Događaji Politika Vesti Video

Održana 12.sednica SO Čajetina – II deo

Juče je održana 12.sednica SO Čajetina. U drugom delu sednice odbornici su razmatrali tačke 10 – 18. Oni su usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP “Kulturno sportski centar Čajetina” iz Čajetine, kao i predlog rešenja o imenovanju člana nadzornog odbora JP “KSC Čajetina”. Kada je u pitanju 12.tačka dnevnog reda, odbornici su […]