Događaji Novosti

Banke na Zlatiboru

U poslednjih pet godina na Zlatiboru je bilo dosta promena u bankarskom sektoru. Građevinski bum 2006-2008 godine je zahtevao pojačane kreditno angažovanje pa su Vojvođanska banka, Credy banka, Procredit banka, Metalsbanka (danas Razvojna banka Vojvodine), Nacionalna štedionca, AIK banka, Banca Intesa i Komercijalna banka otvorile svoje ekspoziture, pored već postojeće Jugobanke (danas Alpha banka) i […]