Avijacija Događaji Istorija Kultura

Nebeski vitezovi – 1999.godine

Uveče, 24.marta 1999.godine Saveznu republiku Jugosaviju su napale snage NATO pakta. Desetine brodova i stotine aviona su angažovani već prvog dana napada, a za 78 dana koliko su trajali vazdušni napadi angažovan je ogroman potencijal kojim je raspolagao NATO pakt. Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo je u susret neprijatelju moglo da pošalje svega nekoliko aviona. Piloti 127.lovačke […]