Hobi Istorija

Sto godina oktobarske revolucije

Tačno pre sto godina, na današnji dan 7.novembra 1917.godine (25.oktobra po starom kalendaru) prestala je da funkcioniše privremena vlada, koja je nakon abdikacije Nikolaja II u februaru te godine upravljala Rusijom. Pad privremene Vlade je označio i konačni slom Carske Rusije. Posle sukoba sa generalom Kornilovim krajem avgusta predsednik privremene vlade Karenski je izgubio i […]

Istorija Kultura

Smrt carske porodice u Jekatarinburgu

Na današnji dan, 17.jula 1918.godine ubijen je poslednji ruski vladar iz dinastije Romanov, Car Nikolaj II. Zajedno sa Carem ubijena je i njegova supruga carica Aleksandra, i njihovo petoro dece, kao i četvoro njihovih pratilaca. Nikolaj II je vladao od 1.novembra 1894.godine do 15.marta 1917.godine kada je abdicirao. Za vreme njegove vladavine Rusija se našla u […]