Hobi Istorija

Sto godina oktobarske revolucije

Tačno pre sto godina, na današnji dan 7.novembra 1917.godine (25.oktobra po starom kalendaru) prestala je da funkcioniše privremena vlada, koja je nakon abdikacije Nikolaja II u februaru te godine upravljala Rusijom. Pad privremene Vlade je označio i konačni slom Carske Rusije. Posle sukoba sa generalom Kornilovim krajem avgusta predsednik privremene vlade Karenski je izgubio i […]