Knjigoteka Kultura

Predstavljena knjiga Kraljevina Jugoslavija i SSSR

Na poziv Istoriografskog društva Užica, u petak 8. juna, je predstavljena knjiga Kraljevina Jugoslavija i SSSR (1935-1941) istoričara dr Dragana Petrović koja govori o odnosima Kraljevine Jugoslavije (još u pokušaju da se učvrsti posle ubistva kralja Aleksandra u Marselju 1934.) i SSSRa, zemlje predvodnice svetske revolucije, pod Staljinovom čvrstom rukom. Ovo je prva knjiga trilogije koja […]

Hobi Istorija

Pakt i puč

Sudbinu Jugoslavije i Srbije u XX veku najviše su odredila dva dana u martu 1941.godine. Ovi sudbonosni dani su bili određeni brojnim faktorima i događajima tokom tridesetih godina prošlog veka. Ubistvo kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju 9.oktobra je za posledicu imalo promene na čelu Jugoslavije. Vlast je preuzelo namesništvo pod vođstvom kneza Pavla. Spoljna politika […]

Događaji Istorija Kultura

Ujedinjenje južnih Slovena

Na današnji dan je proglašeno ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u zajedničku državu koja će se od 1929.godine nazivati Jugoslavija. Kraljevina Srbija je na početku Prvog svetskog rata za svoje ratne ciljeve postavila ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, donošenjem Niške deklaracije 7. decembra 1914. godine. Ubrzo je usledilo formiranje Jugoslovenskog odbora u Londonu 1915.godine i […]

Avijacija Istorija Kultura

IK – 2 prvi domaći jugoslovenski lovac

Tokom tridesetih godina vazduhoplovna industrija Kraljevine Jugoslavije je uspela da proizvede niz veoma kvalitetnih projekata trenažnih i izviđačkih aviona. Za nastanak prvog jugoslovenskog lovac najzaslužniji su Ljubomir Ilić i Kosta Sivčev. Oni su 1932.godine počeli rad na projektu prvog jugoslovenskog lovca. Kako su radili u Tehničkom odeljenju Komande vazduhoplovstva mogli su tačno da odrede kakav […]

Istorija Kultura

Nekadašnji praznici

Kraj novembra i početak decembra su dugi niz godina bili praznici u državama koje su se zvale Jugoslavija. Juče je obeleženo 95 godina od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevinu SHS koja će potom promeniti ime u Kraljevina Jugoslavija. Po završetku Prvog svetskog rata stvorili su se uslovi za stvaranje države južnih Slovena koji su […]