Društvo Humanost i solidarnost

U pripremi protokol o zaštiti dece

U Čajetini je 27.decembra održan okrugli sto na kome je razmatran predlog lokalnog međusektorskog protokola o zaštiti dece od nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici škola, nevladinog sektora, lokalne samouprave, medija i Crvenog krsta. Protokolom je planirano formiranje tročlanog zajedničkog tela koje bi koordiniralo svim akcijama u ovog oblasti. Na sastanku su […]