Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Veliko interesovanje za otpis poreskih kamata

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su do juče (04.07-2016.godine) moglii da podesu zahtev Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate za dug do dva miliona dinara i 50% […]

Ekonomija Lokalna privreda

Sutra poslednji dan za prijavu privrednika za otpis kamata i mirovanju poreskog duga

Sutra, 31.januara je poslednji dan kada privrednici mogu da uđu u proceduru za otpis kamate na poreski dug. Privrednici imaju dve opcije. Ukoliko imaju sredstva da odmah namire osnovni dug, celokupna kamata im se automatski otpisuje. Zakonom o  otpisu kamata i mirovanju poreskog duga koji je usvojen prošle godine predviđena je sledeća procedura: Privrednici moraju da izmire obaveze (poreze […]