Događaji Ekonomija Lokalna privreda Servisne informacije Vesti Video

Posao za 29 lica u opštini Čajetina

Danas su u Velikoj sali opštine Čajetina potpisani ugovori o zapošljavanju za više lica. Ovo je bio poslednji korak u realizaciji konkursa koji je opština Čajetina raspisala u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Konkursom su bile predviđene tri mere aktivne politike zapošljavanja: stručna praksa, javni radovi i samozapošljavanje. Za ove aktivnosti opština Čajetina je […]

Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Nova radna mesta u lokalnoj samoupravi

Opštinsko veće opštine Čajetina je raspisalo konkurs za dva radna mesta, traži se načelnik opštinske uprave i pripravnik za oblast ekologije i zaštite životne sredine. Juče je raspisan konkurs za radno mesto načelnika Opštinske uprave Čajetina. Prema konkursu se traži diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za rad u državnim organima, koji ima najmanje 5 godina radnog […]

Ekonomija Lokalna privreda

Opštini Čajetina potreban službenik za poslove lokalnog ekonomskog razvoja

Juče (10.jula) je na portalu nacionalne službe za zapošljavanje objavljen kokurs za radno mesto – službenik za poslove lokalnog ekonomskog razvoja na određeno vreme od godinu dana. Po uslovima konkursa traži se visko obrazovanje ekonomske struke – VI stepen i najmanje dve godine radnog iskustva. Zainteresovani kandidati bi trebalo da uz svoj CV dostave overenu fotokopiju diplome (uverenja) […]

Ekonomija Lokalna privreda

Opštinska uprava Čajetina traži dva diplomirana pravnika – pripravnika

Opštinska uprava opštine Čajetina je 3.jula objavila konkurs za dva radna mesta. Traži se diplomirani pravnik – pripravnik na određeno radno vreme do jedne godine. Konkurs je otvoren do 11.jula 2013.godine. Kandidati bi trebalo da imaju stečeno visoko obrazovanje na pravnom fakultetu, studije u trajanju od 4 godine. Što se tiče dokumentacije potrebno je da […]

Ekonomija Lokalna privreda

Nova radna mesta u Čajetini

Na portalu nacionalne službe za zapošljavanje 26.juna su objavljeni konkursi za nekoliko radnih mesta na teritoriji opštine Čajetina. Opštinska uprava traži jednog radnika na određeno vreme od 6 meseci, Dom zdravlja u Čajetini traži dva doktora medicine.  Opštinska uprava opštine Čajetina je raspisala konkurs za pripravnika – referenta za tehničke poslove na određeno vreme od 6 meseci. […]