Događaji Seminari

Završeno godišnje savetovanje sudija na Zlatiboru

11.oktobar 2012.godine, Zlatibor U prethodna tri dana Zlatibor je bio centar srpskog pravosuđa, više od 1.200 sudija, tužilaca i advokata je boravio na Zlatiboru. Savetovanje je otvorila predsednica Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Nata Mesarović. Ona je u svom govoru istakla da se od 9.600 predstavki građana Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, oko 4.500 dovodi […]