Politika Vesti Video

Održana 39.sednica SO Čajetina

Na 39.sednici Skupštine opštine Čajetina odbornici su razmatrali 23 tačke dnevnog reda. Na dnevnom redu su bili i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci 2019.godine, izmene organizacije opštinske uprave kao i niz imovinsko pravnih odluka.

Politika Vesti

Rasprava o budžetu za 2019 u četvrtak

Predsednik Skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajović je za četvrtak 13.decembar zakazao 32.sednicu SO Čajetina. Odbornici će na ovoj sednici razmatrati 28 tačaka dnevnog reda. Najvažnija tačka će svakako biti predlog budžeta za 2019.godinu, kao i rasprave o finansijskim planovima javnih preduzeća. Na sednici će se raspravljati i predlog odluke o kupovini sportske hale na Zlatiboru, […]

Politika Vesti Video

Održana 31.sednica SO Čajetina

Odbornici Skupštine opštine Čajetina su 1.novembra održali 31.sednicu SO Čajetina, na kojoj je razmatrano 15 tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili više imovinsko – pravnih odluka, a izabrani su i članovi komisije za otuđivanje i davanje u zakup građevinskog zemljišta. Na ovoj sednici su usvojene i odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora KJP Zlatibor, […]

Politika Vesti

Zakazana 28.sednica SO Čajetina

Predsednik SO Čajetina, Miloje Rajović je za 26.jul zakazao 28.sednicu Skupštine opštine Čajetina. Odbornici će na ovoj sednici razmatrati 13 tačaka dnevnog reda. Između ostalog razmatraće se izveštaji o radu i poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2017.godinu JKP Vodovod Zlatibor, KJP Zlatibor i JP Gold Gondola Zlatibor. Na sednici će se razmatrati odluka o doprinosima […]

Politika Vesti

25.sednica SO Čajetina 14.juna

Predsednik Skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajović je za 14.jun zakazao 25.sednicu SO Čajetina. Odbornici će na ovoj sednici razmatrati 34 tačke dnevnog reda. Između ostalog odbornicima će biti predstavljen Završni račun budžeta opštine Čajetina za 2017.godinu, a odlučivaće se i dopunama i izmenama planova generalne regulacije Zlatibora i Čajetine, kao izmene i dopune planova detaljne […]

Politika Vesti

Zakazana 22.sednica SO Čajetina

Predsednik skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajović je zakazao 22.sednicu SO Čajetina za 22.februar. Odbornici će razmatrati 26 tačaka dnevnog reda. Na sednici će biti predstavljen Program rada sa finansijski planom Centra za socijalni rad Čajetina za 2018.godinu, a biće imenovani i predsednik i članovi upravnog i nadzornog odbora ove institucije. Na sednici će biti razmatrano više […]

Politika Vesti Video

Održana 17.sednica SO Čajetina

U četvrtak 17. avgusta, održana je 17. sednica Skupštine opštine Čajetina. Na sednici su odbornici raspravljali 26 tačaka dnevnog reda. Na početku sednice je potvrđen mandat novom odborniku, Jeleni Gukić iz Mačkata koja je zamenila nedavno preminulog odbornika Dragana Radišića. Potom je usvojen zapisnik sa prethodne sednice, a zatim je raspravljan izveštaj o poslovanju KJP Zlatibor u […]

Događaji Politika Vesti Video

Održana 1.sednica SO Čajetina u novom sazivu

U utorak, 14.juna je održana prva sednica SO Čajetina u novom sazivu. Odbornici su odlučivali o više od 20 tačaka dnevnog reda a najduže su se raspravljale treća i četvrta tačka dnevnog reda, završni račun opštine Čajetina za 2015.godinu i rebalans budžeta za 2016.godinu. Pošto je usvojen zapisnik za Konstitutivne sednice odbornici su potvrdili mandate […]

Događaji Politika Vesti

U utorak, 2.sednica SO Čajetina

Predsednik SO Čajetina, Miloje Rajović je za 14.jun zakazao 2.sednicu Skupštine opštine Čajetina. Odbornici će odlučivati o 19 tačaka dnevnog reda, od kojih su najvažnija odluka o rebalansu budžeta lokalne samouprave i usvajanje završnog računa za 2015.godinu. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine opštine ; Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Čajetina; […]

Događaji Izbori Politika Vesti

U ponedeljak konstitutivna sednica SO Čajetina

Pošto su sve izborne radnje završene zakazana je Konstitutivna sednica Skupštine opštine Čajetina, koja će se održati u ponedeljak 9.maja. Sednicu je zakazao dosadašnji predsednik Skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajović. Na ovoj sednici će biti verifikovani mandati odbornika SO Čajetina, a biće izabrani predsednik Skupštine, njegov zamenik, sekretar i zamenik sekretara Skupštine opštine Čajetina, a […]