Istorija Kultura

Nekadašnji praznici

Kraj novembra i početak decembra su dugi niz godina bili praznici u državama koje su se zvale Jugoslavija. Juče je obeleženo 95 godina od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevinu SHS koja će potom promeniti ime u Kraljevina Jugoslavija. Po završetku Prvog svetskog rata stvorili su se uslovi za stvaranje države južnih Slovena koji su […]