T-Info Turizam

EU finansira gradnju arheološkog parka Gradina

U sklopu prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije Evropska unija je odobrila projekat “Novi život neolitskog nasleđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE”. Nosioci projekta su gradovi Užice i Tuzla, kao i opština Milić i Umetnička škola iz Užica. Ukupna vrednost projekta je oko 594.000 evra, EU je obezbedila oko 450.000 evra za projekat dok će projektni partneri obezbediti preostalih 144.000 evra.

Izvor: www.akta.ba

Projektom je planirano da se u BiH nastavi sa razvojem kompleksa Panonska jezera i da se sadržaji postojećeg arheološkog parka – neolitskog sojeničkog naselja Panonika i Geološkog muzeja obnove i unaprede.

U Srbiji je planirano da se u kanjonu reke Đetinje u Užicu izgradi izgradnju arheološkog parka iz doba neolita kao interpretacija užičkog neolitskog naselja Gradina. Park će biti konstruisan na osnovu dostupne arhivske građe iz perioda arheoloških istraživanja lokaliteta staparska Gradina i po uzoru na savremene arheološke parkove u svetu koji su nezaobilazne turističke atrakcije, moderni centri za animaciju posetilaca i obrazovanje građana.

Projekat “NeoLife” doprineće unapređenju kulturnog identiteta prekograničnog područja kroz efikasnu saradnju partnera iz Srbije i Bosne i Hercegovine na revitalizaciji kulturnog nasleđa Zlatiborskog okruga i Tuzlanskog kantona.

Planirano je da projekat traje 18 meseci od januara 2019.godine do 30.juna 2020.godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *