T-Info Turizam

Kontrola izdavaoca u programu Odmor uz vaučer

Prošle nedelje turistička inspekcija je vršila vanrednu kontrolu ugostiteljskih objekata gde se mogu realizovati vaučeri Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ovim povodom smo kontaktirali Ministarstvo koje nama je poslalo sledeći odgovor:

„Turistički inspektori Odeljenja turističke inspekcije Kraljevo, kontrolisali su ugostiteljske objekte na Zlatiboru koji su prijavljeni za program ministarstva „Odmor uz vaučer“ i to kao vanredni inspekcijski nadzor – po prijavi građana da pojedini ugostitelji na Zlatiboru naplaćuju više cene usluga smeštaja kada stranka plaća vaučerima.

Inspekcijske kontrole na Zlatiboru započete su 27.1.2017.godine i od tada, do danas, prekontrolisano je 20 ugostiteljskih objekata sa spiska ugostitelja objavljenog na sajtu ministarstva koji su prijavljeni za učešće u akciji dodele vaučera.
Rezultati kontrola:

1. jedan prekršajni nalog je izdat fizičkom licu koje pruža usluge u objektu domaće radinosti zbog neuredne evidencije gostiju,
2. dva prekršajna naloga su izdata fizičkim licima koja pružaju usluge u objektu domaće radinosti zbog neisticanja cena u smeštajnim jedinicama,
3. dva prekršajna naloga, i to jedan pravnom licu i jedan odgovornom licu u pravnom licu, izdata su zbog toga što su naplaćivali više cene usluga gostima koji su u njihov objekat došli sa vaučerima, u septembru 2016.godine. Ustanovljena je razlika u ceni od 150,00 dinara.

U toku je dalja inspekcijska kontrola na Zlatiboru.“

Ovom povodom smo razgovarali i sa izdavaocima koji navode da su zatečeni kontrolom pošto većina ugostitelja prve goste sa vaučerima očekuje tek krajem februara. Onima koji su učestvovali u ovom programu u 2016.godini su traženi računi i cenovnici za prošlu godinu, brojevi vaučera i njihovi isečci, kao i brojevi fiskalnih računa.

U jednom od naloga za inspekcijski nadzor u koji je naša redakcija imala uvid inspekcija je pored kontrole cenovnika, i pridržavanja cena trebala da utvrdi da li ugostitelj obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika i da li je pružanje ugostiteljske usluge bilo uslovljeno pružanjem neke druge usluge.

Ugostitelji ističu da je moglo doći do zabune u komunikaciji zbog pravila Ministarstva da sve stavke na računu moraju biti iskazane odvojeno tako da su pored cene smeštaja navedene, agencijska provizija, cena osiguranja, prijave boravka i boravišna taksa.

Praktično ovo znači da ako je cena smeštaja po osobi za noć 1000 dinara neto, ukupna cena će biti od 1.210 – 1.250 dinara (1.000 dinara cena smeštaja, 80-120 dinara agencijska provizija, 120 dinara boravišna taksa, 10 prijava boravka i osiguranje).

Što se tiče interesovanja za vaučere ove godine ono je dobro saglasni su izdavoci, ali i da su građani slabo inforimisani o svojim obavezama i da postoji ubeđenje da vaučer od 5.000 dinara pokriva cenu kompletnog aranžmana.

U svakom slučaju svi izdavoci treba da povedu računa i da svoje poslovne knjige uredno vode, da su aktuelni cenovnici istaknuti u svim smeštajnim jedinicama (a da stare čuvaju) i da se naplaćena cena slaže sa cenom iz cenovnika (i da se čuvaju kopije računa).