T-Info Turizam

Subvencije za razvoj turizma u 2017

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je 17.januara objavilo javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju  jedinice lokalne samouprave, turističke organizacije, institucije čije je osnivač Vlada Srbije kao i nevladine organizacije.

Ove subvencije se mogu koristiti:

  1. za projekte promocije turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude
  2. unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
  3. edukacija i treninzi u turizmu;
  4. izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu
  5. izrada planske i projektne dokumentacije
  6. uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja
  7. uređenje javnih površina
  8. uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme
  9. postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma
  10. realizacija posebnih turističkih projekata

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije, jedinice lokalne samouprave, turističke organizacije, kao i institucije čije je osnivač Vlada Srbije. Što se tiče nevladinih organizacija one mogu prijaviti projekte  promocije turističkih proizvoda, unapređenje statističkih istaživanja i edukaciju u turizmu (1 – 3) a mogu dobiti do 50% od ukupne vrednosti projekta. Rok za prijavu projekata u ovoj kategoriji traje do 31.marta 2017.godine.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

Za subvencionisanje infrastrukturnih projekata je odvojeno 600 miliona dinara, a za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu 115 miliona dinara.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (mtt.gov.rs). Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.