Događaji Manifestacije Turizam

Simpozijum zdravstvenih radnika – “Enegija znanja: doprinesi, stvara…”

savez-zdr-rad

Na Zlatiboru danas počinje Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa medjunarodnim učešćem: “Energija znanja: Doprinesi, stvaraj…”

Simpozijum će biti svečano otovren u 17 časova, a goste će pozdraviti Mr sci med Radmila Nešić.

U 17:30 će biti održano predavanje na temu “Molekularna biotehnologija – izazovi XXI veka” na kome će govoriti dr sci. Ljubiša Topisirović, Inovacioni centar TMF, Univerzitet u Beogradu.

Na Simpozijumu se očekuje učešće velikog broja zdravstvenih radnika, a biće obrađeno više desetina tema.

Kompletan program Simpozijuma pogledajte SZR.