Događaji Ekonomija Lokalna privreda Servisne informacije Vesti

Čajetina i Užice postigli sporazum o korišćenju Sušičkog vrela

voda2014

Danas su predstavnici opštine Čajetina i grada Užica postigli sporazum o alternativnom snabdevanju grada Užica vodom sa “Sušičkih vrela”. Skupština opštine Čajetina je na današnjoj sednici usvojila ovaj sporazum, a to su nešto kasnije učinile i njihove kolege u Skupštini grada Užica.

Sporazumom je definisano da će izgradnja omogućiti racionalno i stabilno snabdevanje vodom Užica i Čajetine. Sporazumom su podeljeni poslovi između grada Užica i opštine Čajetina a u roku od 5 dana će biti usvojen Akcioni plan sa usaglašenim zadacima. Kako bi se sporazum brzo i efikasno primenio formiran je međuopštinski savet koji bi trebalo da pripremi podatke vezano za lokacije, projektno-tehničku dokumentaciju. Savet će pripremiti predloge odluka i drugih opštih akata, kao i akcioni plan, a može da formira stručne timove za praćenje i realizaciju gradnje. Pored saveta predviđeno je i formiranje Međuopštinskih radnih grupa za realizaciju pojedinih faza projekta.

Što se tiče finansiranja izgradnje vodozahvata “Sušičko vrelo” sredstva bi trebalo da budu obezbeđena iz budžeta Republike Srbije a deo sredstava će obezbediti ministarstva finansija, regionalnog razvoja i lokalne samouprave kao i ministarstvo građevinarstva i urbanizma. Takođe u gradnji će sredstva uložiti grad Užice, opština Čajetina, a konkurisaće se i kod međunarodnih donatora. Sva sredstva za finansiranje projekta će biti uplaćivana na poseban račun trezora koji je otvoren na ime “Gradska uprava za ispekcijske poslove i komunalnu policiju – vanredna situacija, vodosnabdevanje.”

Prema preliminarnim planovima na teritoriji opštine Čajetina će se izgraditi dve kaptaže ukupnog protoka 180 l/s, vodozahvat, vezni šaht sa meračem protoka i deo trase, dok će se na teritoriji grada Užica izgraditi drugi deo trase vodovoda gde će se spojiti sa postojećim vodovodom.

Kako zlatibor.tv saznaje usaglašavanje ovog sporazuma nije bilo lako jer su predstavnici grada Užica predlagali da Užice u potpunosti preuzme korišćenje ovog vodozahvata. Na ovu ponudu nisu pristali predstavnici opštine Čajetina, pa je napravljen kompromis.

Opština Čajetina je pregovorima dogovorila da kada se normalizuje snabdevanje vodom grada Užica, vodovod Užice će imati prava da koristi viškove vode sa Sušičkog vrela. Pošto se najveći deo vodovodne infrastrukture nalazi na teritoriji opštine Čajetina novoformirani vodovodni sistem “Sušica” će održavati JKP Vodovod Zlatibor.

Što se troškova održavanja sistema i naknade za isporučenu vodu tiče oni će biti plaćeni srazmerno količini vode. Naknadu vode će odrediti međuopštinski savet a sama cena će biti regulisana posebnim ugovorom. Sporazumom je dogovoreno da se vodovod opštine Čajetina i vodovod grada Užica međusobno povežu. Grad Užice će opštini Čajetina obezbediti višak vode sa akumulacije “Vrutci” kao alternativno tehničko rešenje. Sporazumom je dogovoreno da će troškove naknade štete nastale prilikom gradnje alternativnog cevovoda snostiti budžet Republike Srbije. 

Aslani Samir