Izbori Vesti

Formirani birački odbori za opštinu Čajetina

U opštini Čajetina proces formiranja biračkih odbora je priveden kraju. Imenovani su članovi biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu. Od jedanaest prijavljenih kandidata, svoje predstavnike u proširenom sastavu biračkih odbora će imati devet kandidata. kada se završi štampa glasačkih listića, oni će biti distribuirani opštinskim radnim telima. Potom sledi podela izbornog materijala biračkim odborima.

Ove godine izborni materijal će prilikom uručenja biračkim odborima biti pakovan u vreće koje će imati sigurnosnu zavojnicu sa serijskim brojem. Ove zavojnice će biti skinute tek na dan izbora na samim biračkim mestima.

Pravo glasa na ovim izborima ima 6.724.172 građana koji će moći da glasaju na 8.523 glasačka mesta. Na teritoriji opštine Čajetina glasaće se na 30 biračkih mesta, a pravo glasa ima nešto manje od 12.000 građana.