Ekonomija Lokalna privreda Servisne informacije Video

Predstavljen Program podrške poljoprivrednicima u Čajetini

U velikoj sali opštine Čajetina, 21.februara je predstavljen Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Čajetina za 2017. godinu.

Za ovu godinu je opština Čajetina budžetom predvidela 43 miliona dinara za podršku poljoprivrednicima preko preduzeća “Zlatiborski eko agrar” doo.

Na početku prisutnima se obratio direktor ovog preduzeća, Vladimir Bojović, koji je izneo podatak da je u periodu  2013. – 2016.godina opština Čajetina poljoprivradnicima obezbedila 150 miliona dinara subvencija.

Što se tiče subvencija za 2017.godinu, prijem zahteva počinje od 1.marta uz nešto izmenjena pravila u odnosu na prethodnu godinu. Prva novina je da podnosilac zahteva za subvenciju mora da ispuni tri formalna uslova tj. da se gazdinstvo nalazi na teritoriji opštine Čajetina kao i planirana investicija i da podnosilac zahteva ima boravište na teritoriji opštine Čajetina. Limit za subvencije je ostao isti kao i prošle godine, tako da poljoprivrednici mogu dobiti maksimalnu subvenciju od 600.000,00 dinara po gazdinstvu. S tim što sada poljoprivredno gazdinstvo koje se prijavljuje za subvencije mora posedovati minimum 3 odrasle krave ili junice preko 14 meseci ili 10 ovaca, koza ili svinja.

Ove godine sredstva za sve investicije posle 01.marta 2017.godine odobravati po predračunu ili profakturi, a nakon dobijanja rešenja o odobrenoj subvenciji poljoprivrednici će biti dužni da u roku od sedam dana dostave original fiskalni i gotovinski račun. Ovde treba obratiti pažnju da dostavljeni fiskalni račun ne sme razlikovati od predračuna više od 10%.

Kada su u pitanju investicije za izgradnju ili adaptaciju objekata u periodu posle 01.03.2017. potrebno je dostaviti rešene o odobrenju izvođenja radova i potvrdu o prijavi početka izvođenja radova.

Ove godine su ukinute subvencije za kupovinu krava ali su zadržane subvencije za nabavku kvalitetnih priplodnih junica (starost od 14 do 36 meseci) mlečnih rasa ili simentalskog govečeta. Maksimalni iznos subvencije je 40% od cene a maksimalno 80.000 dinara po grlu. Što se tiče sitne stoke (ovce i koze starosti 6 do 18 meseci, kvalitetni priplodni ovnovi i jarčevi starosti 12 do 60 meseci, kvalitetne priplodne nazimice starosti 5 do 9 meseci, priplodni nerasti starosti od 9 do 60 meseci) obezbeđene su subvencije za kupovinu priplodnih ovaca, koza i svinja od 30% od cene a maksimalno 9.000 dinara po grlu, a za ovce rase sjenička pramenka biće odobravane subvencije od 50% od cena a maksimalno do 12.000 dinara. Subvencije za nabavka koncentrovane hrane za ostavljenu žensku telad, jagnjad i jarad poznatog i kontrolisanog porekla i umatičene svinje, ostaje i ove godine ali je obaveza držanja prijavljenih grla produžena na dve godine.

Za poljoprivrednike je obezbeđena i kreditna podrška za kratkoročne jednogodišnje kredite do 250.000 dinara gde je pomoć limitirana na visinu efektivne kamatne stope banke do 12%. Među planiranim merama je i subvencija 50% vrednosti sertifikacije poljoprivrednih domaćinstava koja se odluče za proizvodnju organske hrane.

Zlatiborski eko agrar za 2017.godinu planira i obuku za mlade poljoprivrednike mlađe od 40 godina kao i podršku za razvoj seoskog turizma. Poljoprivrednici su obavešteni da će u ovoj godini početi sa radom mlekara i sušara u Krivoj Reci koje će pružati usluge poljoprivrednicima na teritoriji opštine Čajetina.

Na sastanku su najavljene i rigorozne kontrole kako bi se sprečile zloupotrebe. Oni koji budu uhvaćeni u zloupotrebi neće imati pravo da koriste subvencije naredne tri godine. Za sve detaljnije inforamacije poljoprivrednici mogu da kontaktiraju zaposlene u preduzeću “Zlatiborski eko agrar” na telefon 031/3-833-200.

Posle predstavljanja programa organizovan je niz predavanja za poljoprivrednike. Program će biti predstavljen i danas u 13 časova svima onima koji nisu bili u mogućnosti juče da prisustvuju, a takođe će biti organizovana predavanja vezana za kreditiranje i osiguranje u poljoprivredi.