Društvo Obrazovanje

Formirana Eko patrola u OŠ Milivoje Borović

eko-odbor-mackat-logo

U okviru međunarodnog programa Eko škola u u OŠ Milivoje Borović formirana je Eko patrola koja ima 22 člana. Zadatak Eko patrole je da đacima pomogne u stvaranju ekoloških navika i da radi na podizanju ekološke svesti.

Članovi Eko patrole će voditi eko dnevnik, a u svojim učionicama, holu škole i u dvorištu kontrolisati kako se njihovi drugari pridržavaju pravila eko kodeksa. Svako odeljenje ima svog člana Eko patrole. Radom Eko patrole će koordinirati nastavnica biologije Milica Šukilović. Plan rada Eko patrole možete pogledati ovde.

eko-patrola-calnovi