Društvo Servisne informacije Vesti

Seminar o rodnoj ravnopravnosti u Čajetini

U opštini Čajetina je 31.maja prof. dr Marijana Pajvančić održala predavanje o rodnoj ravnopravosti i mogućnostima lokalne samouprave da deluje na ovom polju. Predavanju su prisustvovali članovi Saveta za rodnu ravnopravnosti, predstavnici OŠ Dimitrije Tucović kao i zaposleni u lokalnoj samoupravi.

Tokom seminara prisutni su mogli na jednostavan način da saznaju gde postoje mogućnosti lokalne samouprave da utiče na politiku jednakih mogućnosti. Većina opština zanemaruje obrazovni i ekspertski potencijal koji postoji među obrazovanim ženama prvenstveno na selu.

Pri analizi aktuelnih propisa na seminaru je jasno uočeno da postoji prostor za primenu rodne ravnopravnosti u lokalnom planiranju i da zatim treba identifikovati potrebe i prioritete u ovoj oblasti. Ovom prilikom se govorilo o prostornom planiranju koje je bitno kako bi se obezbedio ravnomeran razvoj zdravstvenih i obrazonih institucija na teritoriji jedne opštine. Ovde su navedeni primeri planiranja kada su u pitanju parkovske površine i njihovo korišćenje. Zatim se govorilo o programskom budžetiranju gde postoji prostor za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti kroz projekte civilnog sektora. Profesorka Pajvančić je ovom prilikom istakla da je u Vojvodini u prethodnom periodu postojala inicijativa da se u svakom selu u pokrajni formira jedno udruženje žena. U ovoj oblasti je veoma važno obezbediti i adekvatan nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava.

Posebna pažnja je posvećena pitanju zapošljavanja kako bi se obezbedila rodna ravnopravnost. I da postoje mogućnosti za zapošljavanje prvenstveno seoskih žena kroz projekte civilnog sektora kao što je “bio bašta.”

Kada su u pitanju komunalne delatnosti pored opšte zainteresovanosti za funkcionisanje ovih preduzeća postoji trend da su u upravljačkim struktura slaba zastupljenost žena. S druge strane broj žena je daleko veći u upravljačkim strukturama zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Lokalna samouprava ima mogućnost da pozitivno utiče na rodnu ravnopravnost kroz razvoj ženskog preduzetništva i pružanja podrške u povezivanju žena preduzetnica kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. U ovom sektoru lokalna samouprava može pomoći kroz savetodavne usluge i pripremom elemetarnih poslovnih uputstava pri osnivanju biznisa. Takođe postoji i mogućnost za formiranje opštinskih fondova za pružanje finansijske pomoći preduzetnicima.  Što se tiče zapošljavanja važno je povesti računa da se poslodavcima smanje dažbine

Na seminaru je bilo reči i o potrebi da se u upravljanju lokalnih resursa uvede ravnopravnost. Kada su u pitanju socijalna zaštita i briga o deci ova oblast je u potpunosti predata na brigu ženama. Jedna od mera na podršci ravnopravnosti je i formiranje besplatne pravne pomoći bez diskriminatorskih uslova za njeno dobijanje.  Poseban problem u budućnosti će biti nedostataka vrtića kao i njihovo radno vreme koje će morati da se prilagodi zaposlenim roditeljima. Isto važi i kada su u pitanju javne institucije i dostupnost javnog prevoza i javno informisanje. U ovoj oblasti treba obezbediti rodnu ravnopravnost i u izveštavanju uvođenjem posebnih rubrika namenjenih ženama.

Među mere podrške spada i obezbeđivanje uslova za rekreativni i profesionalni sport ženama uz posebnu pažnju kako bi se obezbedilo jednako vrednovanje ženskog sporta. Među pozitivne primere spada i promocija uspešnih i priznatih žena kao i nagrađivanje žena.

Po završetku predavanja prisutnima se obratila predsednica Saveta za ravnopravnost opštine Čajetina Bojana Božanić, koja se zahvalila profesorki Pajvančić na iscrpnim i preciznim smernicama. Ona je istakla da je opština Čajetina učinila dosta na rodnoj ravnopravnosti kroz opšte projekte i da je po prvi put Savet uključen u budžet i da je cilj lokalne samouprave da se osmisli rodno senzitivno budžetiranje. Gospođica Božanić je istakla da su za ovu godinu planirana predavanja, radionice i izlet za žene sa sela i da će ove godine biti formiran tim za pripremu akcionog plana.

U diskusiji posle predavanja je bilo reči o problemima zbog podeljenih nadležnosti između lokalne samouprave i državnih vlasti što malim opštinama predstavlja problem prvenstvno u zapošljavanju potrebnih kadrova i da postoji potreba da se promeni polna struktura zaposlenih u školama gde trenutno dominiraju žene.

Profesorka Marijana Pajvančić  je obećala pomoć lokalnoj samoupravi u pripremama akcionog plana kako u formalizovanju plana tako i kada su saveti u pitanju.