Društvo Seminari Turizam Zdravlje

U Čigoti savetovanje o stanju u zdravstvu

Komora zdravstvenih ustanova Srbije, u saradnji s Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije na Zlatiboru u SB Čigota organizuje savetovanje na temu „Zdravstvo u Srbiji – stari izazovi, nova rešenja“. Savetovanje počinje 26.juna u 10 časova, a prisutnima će se obratiti predstavnici Komore, Ministarstva zdravlja kao i Mirjana Uzunović Mako predstavnica Fonda za zdravstveno osiguranje i Snežana Trnjaković, vrhovni državni revizor (DRI)

U tri dana na savetovanju će se između ostalog govoriti o novinama koje donose zakoni o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, vrednovanju učinka bolničkih lekara, javno privatnom partnerstvu u zdravstvu. Pored predavanja planirane su dve radionice na teme: “Grantovi za kvalitet za domove zdravlja: konkurs, uslovi prijave, okvir za izradu predloga projekata” i “Kontrola troškova u ZU – Troškovni centri”

Savetovanje se završava u petak 28.juna.