Društvo Humanost i solidarnost Servisne informacije Vesti

Život bez nasilja za svako dete!

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine realizuje projekat Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja pod sloganom: “Život bez nasilja – za svako dete!, a sa porukom- Udruženi u zaštiti dece od nasilja!”, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-om, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Tim povodom, 25.septembra 2017. godine u 14 časova, u Biblioteci „Ljubiša R. Đenić“ u Čajetini, organizovan je inicijalni sastanak sa zainteresovanim stranama, nosiocima odgovornosti i imaocima prava, i prezentovano stanje koje je evidentirano kada su lokalni protokoli u pitanju. Jagoda Jeremić, lokalni koordinator na projektu, predočila je značaj i važnost kreiranja i usvajanja lokalnog protokola na teritoriji opštine Čajetina. Ugovoreni su  dalji koraci za izradu protokola i izneti prvi predlozi o njegovoj sadržini. Sastanku su prisustvovali: predstavnici UG “Zlatiborski krug”, predsatvnik Centra za socijalni rad, predstavnik Doma zdravlja, predstavnik predškolske ustanove, koordinatori školskih timova za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, predstavnik medija, predstavnik Lokalne uprave, Volonterskog servisa. Ovo je, ujedno, i prva u nizu aktivnosti koje će biti realizovane u periodu od septembra do kraja januara, koliko lokalne kampanje traju. Aktivnosti su zvanično započete sastankom svih partnerskih organizacija u Beogradu, 5. septembra, kada je održana i konferencija za štampu.

Užički centar za prava deteta je koordinator kampanje na nacionalnom nivou za ovo važno pitanje, a Čajetina je jedna od 20 opština u Srbiji, gde se sprovodi kampanja i gde se očekuje usvajanje/unapređenje lokalnog međusektorskog protokola.

Osnovni cilj projekta jeste  usvajanje ili unapređenje postojećih lokalnih međusektorskih protokola o saradnji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ciljanim opštinama: Užice, Čajetina, Bačka Palanka, Pančevo, Sombor, Inđija, Irig, Valjevo, Majdanpek, Bor, Požarevac, Ćuprija, Varvarin, Ćićevac, Aleksandrovac, Prokuplje, Bela Palanka, Pirot, Bujanovac, Vranje.

Usvojeni lokalni međusektorski protokoli treba da doprinesu stvaranju efikasnog, operativnog tima za unapređenje zaštite dece koja trpe nasilje (žrtava); povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja; povećanju broja procesuiranih nasilnika; formiranju jedinstvene funkcionalne baze podataka.

 

Projekat je deo šireg projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije, čiji rezultat treba da bude usvajanje nove Nacionalne strategije za sprečavanje i zaštitu dece od nasilja, unapređenje Opšteg i sektorskih protokola, kao i povećanje broja opština sa uspostavljenim i potpuno operativnim lokalnim intersektorskim timovima za zaštitu dece od nasilja.