Osiguranje

Rast premija osiguranja života

Prema evropskim kriterijumima sektor osiguranja života u Srbiji je nerazvijen. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da se i pored ekonomske krize i velikog broja nezaposlenih u 2011 pojavljuju pozitivne tendencije u oblasti osiguranja.
U predhodnoj godini je osiguranje života zbeležilo rast. Životna osiguranja povećavaju učešće u ukupnoj premiji sa 16,5% na 17,4%. Ovaj pozitivan pomak pokazuje da i poverenje građana raste.
Osiguranje života kod nas ima veliki potencijal. Smatram da je prekretnica u tome da država prepozna potrebu uvodjenja olakšica za ovakav vid ulaganja.

Srdjan Radovanović