Politika Vesti

Grčka ratifikovala Prespanski sporazum

Grčki parlament je sa 153 glasa za danas ratifikovao Prespanski sporazum kojim je dogovoreno da nekadašnja jugoslovenska republika Makedonija postane Severna Makedonija. Pošto je i Sobranje ratifikovalo ovaj sporazum, spor oko imena je konačno rešen. Vlade u Atini i Skoplju su ovo pitanje rešavali skoro 27 godina a u brojnim međunarodnim institucijama do sada je Severna Makedonija bila član pod imenom Bivša jugoslovenska republika Makedonija.

Prema odredbama Prespanskog sporazuma Grčka će prestati da blokira članstvo sada Severne Makedonije u NATO paktu i Evropskoj Uniji. Ovo znači da će vlada u Skoplju uskoro početi pregovore sa NATO paktom i po svemu sudeći 2020.godine Severna Makedonija će postati trideseta članica ovog vojnog saveza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *