Politika Vesti Video

Održana 35.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 28.marta na 35.sednici SO Čajetina odobrnici su razmatrali 16 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom odbornici su usvojili izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2018.godine. U izveštaju stoji da je Centar za socijalni rad u 2018.godini za 65 porodica ili pojedinaca obezbedio novčanu socijalnu pomoć, 107 lica prima naknadu za tuđu negu i pomoć, a na smeštaju se nalazi 37 lica. Budžetom ova je ustanova u 2018.godini imala na raspolaganju nešto manje od 26 miliona dinara i to 16,8 miliona iz opštinskog budžeta i 9 miliona iz republičkog budžeta. Za 2019.godinu Centar za socijalni rad ima budžet od 21,6 miliona dinara.

Odbornicima je izveštaj o radu TO Zlatibor predstavio direktor Vladimir Živanović. On je istakao da je TO Zlatibor u 2018.godini učestvovala na 30 sajamskih manifestacija gde je predstavljena turistička ponuda Zlatibora. Tokom prošle godine je organizovano i više studijskih putovanja kako za inostrane i domaće medije tako i za predstavnike tur-operatera iz inostranstva. Turistička organizacija bila organizator i tradicionalnih manifestacija kao što je Zlatiborsko kulturno leto, Doček nove godine, Pršutijada…

Za 2019.godinu planirani su dalji radovi na turističkoj signalizaciji i završetku Omladinskog doma do početka letnje sezone. Odbornicima je predstavljeni i rezultati rada Stopića pećine koju je posetilo više od 80.000 posetilaca a za predstojeću letnju sezonu uređene su prilazne staze, a zamenjeni su i drveni mostovi unutar pećine.

Izveštaj o radu SC Čajetina je predstavio Slavko Brašanac koji je istakao da ovo preduzeće ima pet sektora i da je sektor sporta bio najaktivniji u 2018.godini. Ova ustanova je bila jedan od organizatora Kupa prijateljstva, Kupa Srbije u basketu 3×3, a posle više godina Sabor trubača je održan na Kraljevom trgu. SC Čajetina će i ove godine organizovati ovo muzičko takmičenje iako je broj predtakmičenja sa 11 smanjen na šest. Što se tiče infrastrukture ova ustanova radi na modernizaciji i dogradnji sprotske hale u Čajetini a na Zlatiboru je za treći teren na stadionu Švajcarija ugrađen sistem za navodnjavanje.

Najviše polemike je bilo kada se govorilo o poljoprivrednoj politici. Direktor Zlatiborskog eko agrara Vladimir Bojović je ovom prilikom predstavio plan mera podrške poljoprivredi. Za 2019.godinu opština će poljoprivrednicima obezbediti 2 miliona dinara za mere kreditne podrške, dok je za ruralni razvoj planirano 23 miliona (15 miliona za fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za podršku mladima 2 miliona, sertifikaciju 2,5 miliona).

Eko agrar će u 2019.godini podržati i razvoj ruralnog turizma za ona domaćinstva koja su uredno vodila turističku dokumentaciji uz uplaćivane boravišne takse, a planirano je i da se podrže mladi poljoprivrednici nabavkom stada od 10 koza/ovaca. Ideja je da se prve godine na ovaj način pomognu četiri mlada poljoprivrednika uz obavezu da kroz dve godine opštini vrate stado od 10 koza/ovaca, čime će ovaj projekat postati samo održiv.

Za ovu godnu je planirano da se poljoprivrednicima pruži tehnička pomoć za sredstva iz IPARD fondova, kao i da se poljoprivrednici upoznaju sa novim pravilnikom o prodaj na kućnom pragu kojim se poljoprivrednicima omugućava da lako i jednostavno prodaju svoje proizvode u domaćinstvu.

Odbornik Milan Lazović (GG Zlatiborski pogled) je u svojoj diskusiji istako da su sredstva namenjana poljoprivredi jednaka sredstvima koje opština odvaja za informisanje i da se sa ovim sredstvima neće postići puno. On se osvrnuo na ulogu Eko agrara rekavši da uloga ovog preduzeća nije onakva kakva bi trebalo da bude i da ovo preduzeće ne obavlja svoju funkciju u pravom smislu reči. Lazović je rekao da su podaci zastareli i da nema preciznih podataka o obradivim površinama, raspoloživoj mehanizaciji…

Potom se za reč javio predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović koji je govorio o planovima za formiranje agro industrijskog kompleksa, i da je to pilot projekat za Srbiju. Stamatović je istakao da je subvencije treba da pomgnu poljoprivrednicima ali i da postoji mogućnost zloupotrebe. Kada su u pitanju raspoloživa sredstva Stamatović je rekao da se mora voditi računa i o turizmu i promociji pošto je turizam glavna delatnost naše opštine. Stamatović se osvrnuo na Lazovićevu konstataciju o ulozi Eko agrara rekavši da se ovo preduzeće u stručnoj javnosti često  pominje kao pozitivan primer rada lokalne samouprave u korist poljoprivrede…

Diskusija se nastavila i prilikom obrazlaganja izveštaja o poslovanju Eko agrara za 2018.godinu a odbornik Lazović je postavio pitanje zašto jedan od poljoprivrednika koji nije ispunio uslove za subvencije nije platio i zateznu kamata zbog zloupotrebe sredstava.

U nastavku sednice odbornici su usvojili izveštaj o radu PU Radost, a definisana je i nova mreža osnovnih škola. Odlukom o bezbednosti saobraćaja definisano je 15 autobuskih stajališta za linijski prevoz na teritoriji opštine Čajetina.

Odbornici su usvojili i odluku da se broj članova komisije za planove smanji sa sedam na pet a za novog predsednika Komisije je imenovana Svetlana Jovanović.

Na kraju sednice odbornici su doneli odluku da se preduzeća koja su kupljena zajedno sa sportskom halom na Zlatiboru likvidiraju i da se umesto njih formira novo akcionarsko društvo koje će ispunjavati potrebe opštine Čajetina. Do završetka procesa likvidacije ovih privrednih društava Skupština je donela odluku da se Jelica Tošić imenuje za direktora preduzeća Apim Invest dok se ne formira novo preduzeće. Ovom prilikom odbornici su doneli i odluku da se opštinsko veće ovlasti da izvrši sve neophodne radnje vezane za ovaj postupak i da se za 3 meseca firmira novo privredno društvo a da skupština društva bude opštinsko veće.

Na kraju sednice pod tačkom razno doneta je odluka da se u dva slučaja produži rok za zaključenje ugovora o kupovini zemljišta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *