Politika Vesti Video

Održana 36.sednica SO Čajetina

U četvrtak 6.juna je održana 36.sednica SO Čajetina. Odbornici su odlučivali o 25 tačaka dnevnog reda, a najvažnija tačka je bio predlog izmena i dopuna budžeta za 2019.godinu. Predlog je odbornicima predstavila Zorica Nešković, šef budžeta. Ona je odbornike obavesila o trenutnom stanju budžeta i izvršenju koje je skoro 55% od planiranog iznosa. Imajući u […]

Politika Vesti Video

Održana 35.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 28.marta na 35.sednici SO Čajetina odobrnici su razmatrali 16 tačaka dnevnog reda. Ovom prilikom odbornici su usvojili izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2018.godine. U izveštaju stoji da je Centar za socijalni rad u 2018.godini za 65 porodica ili pojedinaca obezbedio novčanu socijalnu pomoć, 107 lica prima naknadu za tuđu negu […]

Politika Vesti

34.sednica SO Čajetina zakazana za 21.februar

Za četvrtak, 21.februar je zakazana 34.sednica SO Čajetina. Odbornici će ovom prilikom raspravljati 22 tačke dnevnog reda. Skupšina će raspravljati predloge odluka o Statutu opštine, Mreži javnih predškolskih ustanova. Razmatraće se izmene i dopune planova generalne i detaljne regulacije za naseljena mesta Čajetina i Zlatibor, kao i više odluka imovinsko pravnog karatera. Dnevnim redom je […]

Info Politika Servisne informacije Vesti

Održana 60.sednica opštinskog veća

U sredu 16. januara 2019. godine održana je 60. sednica Opštinskog veća opštine Čajetina. Na ovoj sednici su utvrđeni predlozi odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina (sedište opštine) sa naseljenim mestom Zlatibor – I faza i odluke o izrada Plana detaljne regulacije kompleksa staro selo Sirogojno. Data je saglasnost […]

Politika Vesti

Odbornici Saveza sa Srbiju napustili sednicu

Odbornici Saveza za Srbiju su juče napustili 28.sednicu Gradske skupštine u Užicu. Oni su ovo učinili u znak podrške građanskim protestima. Jovan Marković, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke je ovim povodom za N1 izjavio da je besmisleno da se razgovara o budžetu, aerodromu i zagađenju, kada država ne reaguje na pokušaj ubistva Borka Stefanovića i […]

Politika Vesti Video

32.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 13.decembra održana je 32.sednica SO Čajetina na kojoj su odbornici pored budžeta razmatrali još 29 tačaka dnevnog reda. Posle rasprave o budžetu odbornici su utvrdili predlog novog statuta Opštine. Ovim aktom je detaljnije definisan rad lokalne samouprave, a preciznije je definisana javnost rada lokalne samouprave. Nacrtom je predviđen i manji broj opštinskih većnika, […]

Politika Vesti

Rasprava o budžetu za 2019 u četvrtak

Predsednik Skupštine opštine Čajetina, Miloje Rajović je za četvrtak 13.decembar zakazao 32.sednicu SO Čajetina. Odbornici će na ovoj sednici razmatrati 28 tačaka dnevnog reda. Najvažnija tačka će svakako biti predlog budžeta za 2019.godinu, kao i rasprave o finansijskim planovima javnih preduzeća. Na sednici će se raspravljati i predlog odluke o kupovini sportske hale na Zlatiboru, […]

Politika Vesti Video

27.sednica SO Čajetina

U četvrtak 5.jula održana je 27.sednica Skupštine opštine na Čajetina. Odbornici su na ovoj sednici raspravljali predlog rebalansa budžeta opštine Čajetina. Predlogom je planirano povećanje budžeta za 226 miliona dinara tako da je novi budžet opštine Čajetina planiran u iznosu od 2 milijarde i 235 miliona dinara. Prema rečima Zorice Nešković, šefa budžeta do 30.juna […]

Događaji Politika Vesti Video

Održana 25.sednica SO Čajetina

U četvrtak 14. juna održana je 25. sednica Skupštine opštine Čajetina. Odbrnici su doneli Odluku o završnom računu budžeta opštine Čajetina za 2017. godinu. Ukupno ostvareni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine iznose 1.82 milijardi dinara  dok su ukupni rashodi iznosili 1.78 milijardi dinara tako da je ostvaren suficit od 36 […]

Politika Vesti Video

Održana 21. sednica SO Čajetina

U četvrtak 28.decembra je održana 21.sednica SO Čajetine na kojoj su odbornici odlučivali o više od dvadeset tačaka dnevnog reda. Posle usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice odbornicima je predstavljen plan poslovanja JKP Vodovod Zlatibor za 2018.godinu. Direktor ovog javnog preduzeća Rade Jovanović je istakao da je su planirani prihodi i rashodi za […]