Događaji Ekonomija Lokalna privreda Politika Vesti

Za Čajetinu u 2014.godini 75 miliona iz republičkog budžeta

budzet2014

Predlogom zakona o budžetu za 2014.godinu u članu 32. je predviđeno da će lokalne samouprave kroz nenamenske transfere dobiti 33 milijarde dinara (33.307.366.000).  Članom 32. je predviđeno da opština Čajetina dobije 75.432.191 na ime nenamenskih transfera. Ovo je nešto manje nego što je bilo predviđeno Zakonom o budžetu za 2013.godinu kada je bilo predviđeno da opština Čajetina dobije 89.237.011 dinara (66.457.645 dinara u vidu opštih transfera i 22.779.366 dinara u vidu transfera solidarnosti).

 Predlog budžeta možete pogledati ovde.