Info Servisne informacije

Održana 36.sednica Opštinskog veća

U ponedeljak 15. januara održana je 36. sednica Opštinskog veća opštine Čajetina, prva u 2018. godini. Članovi veća dali su saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, kojim je izvršeno usaglašavanje sa odlukom Skupštine opštine Čajetina o maksimalnom broju zaposlenih. Izvršene su i manje izmene u pravilnicima o radu i sistematizaciji komunalnih preduzeća. Data je saglasnost na odluku Nadzornog odbora KJP „Zlatibor“ kojom je došlo do povećanja cene usluge iznošenja i deponovanja smeća u kategoriji korisnika domaćinstava, škola, zdravstvenih ustanova, hotela i odmarališta. Razlog povećanja odnosi se na usaglašavanje cena sa cenama u okviru Regionalne deponije „Duboko“, pa je tako cena sa dosadašnjih 2,4 povećana na 3 dinara po metru kvadratnom objekta. Usvojena su i dva rešenja o otuđenju građevinskg zemljišta na osnovu ispravke granica parcela, a razmatrano je i više zahteva pravnih i fizičkih lica.

Izvor: Cajetina.org.rs