Događaji Istorija Kultura

Odbrana Užica u aprilskom ratu 1941.godine

Napad Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju 6.aprila je bio iznenadan i brz. Nemačka je za operacije protiv Jugoslavije prikupila 7 pešadijskih, 4 motorizovane i 4 tenkovske divizije u sastavu 2. i 12.armije, sa više od 1.200 tenkova kojima je podršku pružalo više od 800 borbenih aviona. Italijanska vojska je u napadu na Jugoslaviju učestvovala sa 28 divizija […]

Avijacija Istorija Kultura

IK – 2 prvi domaći jugoslovenski lovac

Tokom tridesetih godina vazduhoplovna industrija Kraljevine Jugoslavije je uspela da proizvede niz veoma kvalitetnih projekata trenažnih i izviđačkih aviona. Za nastanak prvog jugoslovenskog lovac najzaslužniji su Ljubomir Ilić i Kosta Sivčev. Oni su 1932.godine počeli rad na projektu prvog jugoslovenskog lovca. Kako su radili u Tehničkom odeljenju Komande vazduhoplovstva mogli su tačno da odrede kakav […]

Avijacija Istorija Kultura

Aprilsko bombardovanje Beograda – 72 godine kasnije

Danas se navršava 72.godine od napada Hitlerove Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju. Vlada Cvetković – Maček je 25.marta pristupila Trojnom paktu. Dva dana kasnije, grupa oficira je izvršila puč. Vlada Cvetković – Maček je oborena, i proglašeno je punoletstvo Petra II. Novu vladu je formirao general Simović. Hitlerov odgovor je bio munjevit, 6.aprila bez objave rata […]