Seminari Turizam Video

28. savetovanje veterinara na Zlatiboru

U četvrtak, 7.septembra na Zlatiboru je počelo 28.savetovanje veterinara Srbije.  U tri dana je planirano trideset predavanja u četiri tematske celine tako da će se govoriti stanju i perspektivama veterinarske službe u Srbiji, kakva je aktuelna epizootiološka situacija u Srbiji, zatim će se razmatrati zdravstvena zaštita i reproduklcija farmskih životinja a biće reči i o […]