Vesti

Predsednički izbori zakazani za 2.april

Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije danas je u 13 časova raspisala predsedničke izbore za 2.april. Od ovog trenutka počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji.

Predlagači kandidata za predsednika Republike mogu biti registrovane političke stranke, koalicije, ali i grupe građana koje prikupe najmanje 10.000 overenih potpisa građana koji podržavaju određenog kandidata.

Zanimljivo je pomenuti da se kod glasanja za predsednika redosled kandidata utvrđuje žrebom, a ne prema vremenu podnošenja dokumentacije kao što je kod parlamentarnih izbora.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, a broj birača se utvrđuje na osnovu broja glasačkih listića, koji se nalaze u glasačkoj kutiji.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju, takozvanom drugom krugu, učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Više od dva kandidata učestvuju na ponovljenom glasanju ako više njih deli prvo ili drugo mesto. Na ponovljenom glasanju za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova. Mandat predsednika Republike traje pet godina i počinje da teče od dana polaganja zakletve pred narodnim poslanicima. Prema Ustavu, niko ne može više od dva puta da bude izabran za predsednika Republike, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat.