Republika Vesti

U budžetu predviđeno 75 miliona za Čajetinu

Predlogom budžeta koji je Vlada usvojila pre par dana za lokalne samouprave je predviđeno 33.307.366.000 dinara na ime nenamenskih transfera što je isti iznos kao i prethodne tri godine. Opština Čajetina će i u 2018.godini na ime nenamenskih transfera iz republičkog budžeta dobiti 75.432.191 dinara što je isti iznos kao i ranije.

Vlada je za 2018.godinu planirala prihode od prihodi od 1.092 milijarde dinara i ukupni rashodi od 1.178.448.355.000 dinara i rashode od 1.180.248.230.000 tako da je planirani deficit 1,79 milijardi dinara. Najviše sredstava će biti prikupljeno od naplate PDVa tj, 503 milijardne dinara, a zatim slede prihodi od akciza gde je planirano da budžet primi 286 milijardni dinara. Kada su u pitanju rashodi budžetom je planirano 272 milijarde dinara pod stavkom rashodi za zaposlene. Za plaćanje kamata je u budžetu predviđeno 117 milijardi dinara a za subvencije 87 milijardi.