Društvo Hobi Istorija Obrazovanje

Dan republike

Pre 77 godina, 29.novembra 1941.godine Užički partizanski odred je vodio bitku na Kadinjači. Nemci su iste večeri ušli u Užice čime je posle 77 dana ugašena Užička republika. Dve godine kasnije, 29.novembra 1943.godine održano je Drugo zasedanje AVNOJa (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije). Na ovom zasedanju uspostavljen je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, a izbegličkoj vladi i porodici Karađorđević je zabranjen povratak u zemlju do završetka rata.

Po oslobođenju Jugoslavije 29.novembra Ustavotvorna skupština je donela odluku da Jugoslavija postane Narodna federativna republika a 29.novembar postaje neradni praznik poznat kao Dan AVNOJa a u na koji se praznovao dva dana.

Sve do formalnog raspada Jugoslavije 1992.godine 29.novembar je bio praznik u svim jugoslovenskim republikama. Posle formiranja Savezne republike Jugoslavije u aprilu 1992.godine preuzet je zakon o praznicima SFRJ pa je sve do 1997.godine 29.novembar bio Dan republike, a potom se i dalje slavio sve do 2001.godine kao dan kada je ukinuta monarhija.

Danas Dan republike budi nostalgiju na vreme kada su se praznici spajali pa se išlo u Trst i kada su u svim kolektivima organizovane proslave i dodele nagrada najboljim radnicima. Jedna od manifestacija koja je bila neraskidivo povezana sa 29.novembrom je bilo i polaganje Pionirske zakletve đaka prvaka.

PIONIRSKA ZAKLETVA

Danas, kada postajem pionir

Dajem časnu pionirsku reč:

Da ću marljivo učiti i raditi

poštovati roditelje i starije,

i biti veran i iskren drug,

koji drži datu reč;

Da ću voleti našu domovinu samoupravnu

Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju

Čuvati bratstvo i jedinstvo

Svih njenih naroda i narodnosti

I ceniti sve ljude sveta

koji žele slobodu i mir!

Kada je 29.novembra 2001.godine obeležen Dan republike bilo je jasno da će to biti poslednje slavlje posvećeno Republici koje više nema, a u isto vreme je obeleženo i 60 godina od bitke na Kadinjači.

O izneverenim nadama i željama grupa Zabranjeno pušenje je 1987.godine snimila pesmu Dan republike.