Društvo Humanost i solidarnost Obrazovanje

Edukacija za zaposlene u UG Zlatiborski krug

U subotu, 31.avgusta zaposleni u udruženju Zlatiborski krug su pohađali predavanja na seminaru „Strategije suočavanja sa stresom“. Ovo stručno usavršavanje je organizovano kako bi se zaposlenima u Udruženju obezbedilo zakonom predviđeno stručno usavršavanja, Zlatiborski krug redovno šalje pojedinačno zaposlene na relevantne obuke, ili organizuje seminare za sve zaposlene.

Ovaj program je akreditovan od strane Komore socijalne zaštite, a autorke i realizatorke seminara, Marina Vukotić i Ivana Koprivica, su učesnicama predstavile osnovne principe i tehnike za smanjenje stresa i prevenciju sindroma izgaranja na poslu. Takođe su izloženi osnovni principi asertivne komunikacije, upravljanja vremenom, upravljanja promenama i značaja negovanja zdravih stilova života i načina za ublažavanje svakodnevnog stresa vezanog za profesionalni rad.

S obzirom da je udruženje Zlatiborski krug već godinama pružalac navedenih usluga socijalne zaštite, realizacijom kvalitetnih programa obuke za zaposlene obezbeđuje se kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih ali i podizanje nivoa svesti o značaju brige o sebi i očuvanju vlastitog mentalnog zdravlja. Kroz stručno usavršavanje zaposlenih se doprinosi i stvaranju uslova za poštovanje prava korisnika, u skladu sa osnovnim načelima socijalne zaštite, kao i podizanju kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima u sistemu socijalne zaštite u opštini Čajetina.

Seminar je organizovan za zaposlene koji pružaju usluge socijalne zaštite u opštini Čajetina, „Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju“ i „Pomoć u kući za stare“,