Politika Vesti Video

32.sednica SO Čajetina

U četvrtak, 13.decembra održana je 32.sednica SO Čajetina na kojoj su odbornici pored budžeta razmatrali još 29 tačaka dnevnog reda. Posle rasprave o budžetu odbornici su utvrdili predlog novog statuta Opštine. Ovim aktom je detaljnije definisan rad lokalne samouprave, a preciznije je definisana javnost rada lokalne samouprave. Nacrtom je predviđen i manji broj opštinskih većnika, kao i redukovan broj pomoćnika koje će imati predsednik opštine.

Po ovoj tački dnevnog reda za diskusiju se javio odbornik Milan Lazović, koji je predložio da se pojedina naselja izbrišu iz spiska zbog malog broja stanovnika i da se broj odbornika sa 31 smanji na 29. Što se tiče naselja u sekretar Skupštine Predrag Jokić je istakao da je ovo pitanje definisano drugim zakonskim aktima i da će se broj naselja u statutu promeniti kada se izvrše zakonske izmene. Kada je u pitanju broj odbornika, donja granica zakonom nije definisana tako da je ova izmena bila pravno moguća ali su odbornici odlučili da se zadrži postojeći broj odbornika. Za usvajanje novog statuta je glasalo 19 odbornika dok je jedan bio uzdržan.

Odbornici su potom dali saglasnost na izmene plana poslovanja KJP Zlatibor za 2018, kao i saglasnost na plan poslovanja za 2019.godinu. Ovim planom su predviđeni prihodi od 261 miliona dinara, kao i rashodi od 259 miliona. Za 2019.godinu su planirani prihodi od 95 miliona za usluge odnošenja i deponovanja smeća, kao i 42,5 miliona za održavanje javnih površina, dok je 9,5 miliona planiran prihod od parkiranja. Preduzeće za sledeću godinu planira nabavku kombinovane građevinske mašine u vrednosti od 10 miliona dinara, dok je za dodatne priključne uređaje planirano šest miliona dinara.

Odbornika Lazovića je interesovalo da li je racionalno da postoje dva komunalna preduzeća i da li za zimsko održavanje postoji adekvatna mehanizacija. Takođe, Lazovića je zanimalo da se planira otvaranje novih parkirališta, kao i zašto su rashodi po pojedinim klasifikacijama veće i do dva puta u odnosu na 2018.godinu.

Direktor KJP Zlatibor, Srđan Pantović je na pitanje o parkiralištima odgovorio da u ovom trenutku preduzeće nema parecela za parking, ali da je u planu gradnja javne garaže po principu privatno – javnog partnerstva. Što se tiče povećanja pojedinih stavki, Pantović je istakao da se radi o sredstvima za podizvođače kao što su usluge čišćenja snega ili transport opreme za koji se moraju angažovati treća lica.

Izmene plana poslovanja JP Gold gondola je predstavila direktorka ovog preduzeća Bojana Božanić. Ona je informisala odbornike o izvršenim radovima do sada.

“Na terenu se vidi dokle smo stigli i početkom 2019.godine završavamo još 17 stubova i međustanicu. Svi imovinsko pravni sporovi su rešeni tako da će projekat biti završen na leto 2019.godine istakla je direktorka Božanić.

Što se tiče plana poslovanja ovom prilikom su prihodi smanjeni za 1,5 miliona pa su tako smanjene i pojedine pozicije.

Odbornici su zatim usvojili izmene plana poslovanja Eko agrara kojim su povećane subvencije poljoprivrednicima sa 37 miliona na 40 miliona dinara. Direktor JKP Vodovod Zlatibor Rade Jovanović je govorio o poslovanju ovog preduzeća i o radovima na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. On je istakao da je od donatora obezbeđeno 1,5 miliona evra, dok će opština obezbedila 3 miliona evra. Po Jovanovićevim rečima do sada je u ovaj projekat uloženo 2,5 miliona evra a ostatak će biti investiran u narednom periodu. Ono što predstavlja problem za ovo preduzeće je činjenica da će sredstva iz donacije biti oporezovana sa 15 %.

 Izvršena je dodela zemljišta po dva raspisana javna oglasa i to za ukupno osam parcela. Na ovoj sednici je formiran Opštinski savet roditelja, a izvršene su i izmene u školskom odboru. Takođe su odbornicima predstavljene i situacije izvršenih radova sredstvima investitora. Ovde je odbornik SNSa Dabić postavio pitanje zašto na jednom od zapisnika nema svih potpisa.

Odbornici su zatim raspravljali o predlogu da se sredstvima investitora “Galens invest“ uradi ulica od objekta budućeg hotela u Tržnom centru do ulice Panta Mijailovića kod odmarališta “Golija” a iza odmarilišta “Planum” i “Narcis”. Predlogom nova ulica bi trebala da ima širinu od 5 metara prostor za trotoare.

Na kraju je usvojena odluka o kupovini sportske hale na Zlatiboru sa pratećim sadržajima od stečajnog poverioca za iznos od 1,6 miliona evra. Prema uslovima licitacije predviđeno je da Opština zaključi odgovarajući ugovor i isplati ponuđeni iznos do 9. januara 2019. godine.

Do kraja 2018.godine je planirano održavanje još jedne sednice lokalnog parlamenta.