Politika Vesti Video

Održana 17.sednica SO Čajetina

U četvrtak 17. avgusta, održana je 17. sednica Skupštine opštine Čajetina. Na sednici su odbornici raspravljali 26 tačaka dnevnog reda. Na početku sednice je potvrđen mandat novom odborniku, Jeleni Gukić iz Mačkata koja je zamenila nedavno preminulog odbornika Dragana Radišića. Potom je usvojen zapisnik sa prethodne sednice, a zatim je raspravljan izveštaj o poslovanju KJP Zlatibor u 2016.godini.

Za reč se prvo javio odbornik grupe građana Zlatiborski pogled, Milan Lazović koji je postavio pitanja u vezi funkcionisanja seoskih groblja, kao i o ostvarenim prihodima od parkiranja i da tu postoje mogućnosti za povećanje prihoda ovog preduzeća. Takođe je traženo i obrazloženje spora sa Bralovićima, koje ovo javno preduzeće vodi.

Na ova pitanja je odgovorio predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović, koji je istakao da se direktori javnih preduzeća konsultuju sa lokalnom samoupravom i da  postoji prostor za proširivanje delatnosti ali da Vlada svojim odlukama kao glavni parametar uzima samo broj stanovnika bez procene ostalih potreba određene opštine.

Po završetku rasprave po ovoj tački odbornici su dali saglasnost na Izveštaj o poslovanju sa srednjoročnim i dugoročnim planovima poslovne strategije razvoja za javna preduzeća JKP „Vodovod-Zlatibor“, KJP „Zlatibor“ i JP „Gold gondola Zlatibor“. Istovremeno su izvršene i izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod-Zlatibor“ i JP „Gold gondola Zlatibor“.

Usvojena je odluka da se raspiše javni konkurs za imenovanje direktora JKP „Vodovod – Zlatibor“, a produžen je i mandat v.d. direktora Turističke organizacije Zlatibor. Skupština je donela odluku o izradi Plana detaljne regulacije za deo kompleksa „Zlatiborski konaci“, a izvršene su i izmene u programu postavljanja privremenih objekata. Odbornici su se saglasili da se raspiše javni oglas za otuđenje građevinskog zemljišta koji sadrži nove katastarske parcele, u odnosu na raniji oglas. Skupština je odlučila i da ustupi pravo gradnje lamele „ B“ poslovno-stambenog objekta u centru Čajetine za koju će biti raspisan javni oglas.

U cilju sproveđenja odluke Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu opštine Čajetina za 2017. godinu, izvršeno je smanjenje broja zaposlenih na neodređeno vreme za 22 radnika. Doneto je više rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta na osnovu ispravke granica građevinskih parcela, a Skupština se saglasila i sa predloženim aneksom ugovora o zajedničkom opremanju građevinskog zemljišta sa preduzećem „Inobačka“ iz Novog Sada, za izgradnju u Tić polju.